Акция от компании «САНДОЗ»

  c 15.08.2021 года до 30.09.2021 года

  Роксардио™ 10мг №28

  Роксардио™ 20мг №28

  Роксардио™ 5мг №28

  Физионекст 0,2мг №14 таблетки

  Физионекст 0,4мг №14 таблетки

  Разовый закуп клиентом

  Скидка, %

  От 2 уп - 5 уп

  5%

  От 6 уп - 19 уп

  10%

  От 20 уп - 29 уп

  15%

  От 30 уп - 49 уп

  20%

  От 50 уп и выше

  25%