Акция от компании «АЦИНО КАЗ»

  c 16.08.2021 до 16.12.2021.

  Эутирокс 100мкг №100 таблетки                               3+1

  Эутирокс 125мкг №100 таблетки                               3+3

  Эутирокс 150мкг №100 таблетки                               3+3

  Эутирокс 50мкг №100 таблетки                                 3+1

  Эутирокс 75мкг №100 таблетки                                 3+1